Om D/S Hvalers Venneforening

D/S Hvalers venneforening ble stiftet 06.03.1995. Den har som formål ifølge vedtektenes § 1 ”å bistå Stiftelsen D/S Hvaler i den arbeid med å restaurere og sikre fremtidig drift av den gamle rutebåten D/S Hvaler”.

«Hvalers Venner» eller Venneforingen til M/S Hvaler, som i dagligtale blir brukt om foreningen, er en aktiv venneforening som har kontor i de gamle bussgarasjene på Bjørneby på Kråkerøy. På nedsiden av Folkvang for de som er lokalkjent.

Venneforeningen bistår i høyeste grad arbeidet med å restaurere M/S Hvaler, for det er jo det ”Hvaler” heter. Det blir ingen dampmaskin som fremdriftsmaskineri og det har det heller ikke vært siden 1948.

Venneforeningens dugnadsarbeid har pågått siden 1993 da Stiftelsen D/S Hvaler overtok båten. De første årene gikk med på å få M/S Hvaler fra Fredriksstad mek Verksted til Seut mek Verksted og etablere et dugnadsmiljø i den gamle verkstedhallen. Pionèrene i venneforeningen forteller at de måtte legge nytt tak på hallen for det regnet inn både her og der. De gikk til anskaffelse av to containere hvor den ene ble brukt som verktøyrom og den andre som pauserom populært kalt ”brakka”.

Et verksted som maskinfolka kunne sette inn den ”nye” motoren som ble anskaffet i 2000 (historien om den kan du lese om i tidligere informasjonsblader) ble også etablert.

De første årene ble det utskifting av plater i skroget og det ble sveiset inn forsterkninger for skroget. Overbygning ble tatt ned og bygget opp igjen. Overbygget ble klinket fast av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter etter mange timers boring og brotsjing av hull for nagler utført av dugnadsgjengen. Utskifting av plater og forsterkninger ble gjort på dugnad. Alle dekk ble fjernet og bygget opp igjen av Hardanger Fartøyvernsenter.

Flere tonn ballast ble pigget opp og fjernet, et arbeide som tok flere år på dugnad.

De tidligere årene, før 2000, var det ikke mange som deltok i restaureringsarbeidet. En 7 – 8 mann var nok ”den harde kjerne”. I dag teller dugnadsgjengen over 32 personer som alle bidrar på hver sin måte med verdifullt arbeide og med hjerte for M/S Hvaler.
Ukentlig er det 15 – 20 personer som er å se på Isegran.

M/S Hvaler er heldig, som ikke bare har mange som bryr seg om den, men de som bryr seg har også høy profesjon på mange felt. Dette er maskinister, ingeniører på skrog og maskin, elektriker, snekkerkyndige, maskinarbeids kyndige og ikke minst har vi en kaptein som har ført M/S Hvaler, i våre rekker. Og som bidrar med historisk rådgivning om hvordan M/S Hvaler en gang så ut. For det er mange detaljer som skal på plass før riksantikvaren godkjenner resultatet.

Vi må heller ikke glemme de som bare er handlangere til fagfolka, som maler og rengjør og bidrar der hvor det skal være. Alle er uvurderlige med sin jobb for å få M/S Hvaler ut elva mot Hvalerøyene der den hadde sitt daglige virke i nær 90 år.

Og ikke minst så er disse dugnadsdagene blitt en møteplass for de som er interessert i fartøyvern. Og mange gode historier hører også med over en kopp kaffe i ”lunchpausen” i miljøet på Isegran.
Hvalers Venner har sitt eget styre og avholder årsmøte i mars/april hvert år. Venneforeningens styre administrerer også en redaksjonskomite som står for utgivelsen av Stiftelsens og Venneforeningens informasjonsblad som utkommer to ganger i året.

Har du lyst til å bidra med det du kan så møt opp på Isegran på tirsdager fra kl 10:00 eller kontakt Stiftelsens leder eller en av styret i Venneforeningen. Navn og telefonnummer finner du under fanen KONTAKT.

Vel møtt til et trivelig miljø i maritime omgivelser.