Historien om D/S Hvaler

Den 4. mai 1892 ble Fredrikstad-Hvaløernes Dampsskibsselskap stiftet. Det ble raskt bestemt at det skulle anskaffes en ny dampbåt som skulle trafikkere ruten Hvaler - Fredrikstad. D/S "Hvaler "ble levert fra Fredrikstad Mek. Verksted den 31. oktober 1892, som bygg nummer 29. Den kostet kr. 34.000 fullt ferdig og hadde følgende data: Skrogets lengde 83 fot, bredde 16 1/3 fot og dybde 8 fot. Maskinen var en to-sylindret damp av type FMV på 156 indikerte HK . D/S Hvaler hadde som ny klasse i Veritas, A1-K og den var utstyrt med en kraftig slepekrok på akterdekket til bruk når den slepte prammer og seilskuter.

Kaptein Hans J. Schrader som førte
D/S Hvaler 1892 - 1905

Fredag 1. november gikk båten sin første prøvetur mellom Hvalerøyene med direksjonen og en del innbudte gjester, blant dem Fredrikstad Tilskuer som skriver:

"1ste Plads Salon er under Dæk, Røgelugaren i Overbygningen paa øverste Dæk, 2den Plads Salon er meget praktisk innredet, ligeledes i Overbygningen, alt udstyrt efter Nutidens Fordringer".

Den 14. november begynner D/S Hvaler sin første dag i ruten på Hvalerøyene. Fra Gravingsund kl. 07.00 om morgenen hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Båten anløper Skjærhalden, Skipstadsand, Bølingshavn og Sydengen på vei til byen. Retur kl. 14:00 til de samme steder. Onsdag anløpes også Hestehella og Norderhaug. På fridagene hadde båten forskjellige slepeoppdrag eller lystturer.

Sommeren 1893 tar "Hvaler" opp D/S Hortens tradisjon med Strømstadrute. Båten tar dessuten over postforsendelsen til Kirkeøy og Sandøy på de samme betingelser som D/S Horten hadde. Den 25. august skriver Just Stangeby, Spjærøy og spør direksjonen om "Hvaler" kan anløpe Dypedal, men får til svar at det ikke kommer på tale å oppta flere stoppesteder foreløpig. Herr Stangeby hadde nemlig forlangt kr. 20 pr. år for å stille sin private brygge til disposisjon og det ville ikke direksjonen gå med på.

På generalforsamlingen i mars 1894 behandles en klage på ølsalget ombord, og generalforsamlingen bestemmer seg for å stanse dette og la direksjonen se på om det skal serveres smørbrød og kaffe i stedet. Fra våren 1895 kommer servitrise ombord. Det blir kaffe og kaker å få kjøpt. Dette varer i 25 år til båten må legges opp i 1920

I april 1897 tas den nye bryggen i Ed i bruk og dette blir nytt endepunkt i ruten i steden for Granvingsund. Sommeren 1898 anlegges det også ny brygge i Trolldalen på Kråkerøy, og båten anløper her de dager båten går om Skjelsbosund. På grunn av en etter hvert for omfattende rute anskaffer Fredrikstad-Hvaløernes Dampskibsselskap en ny båt som for navnet D/S Vesterø. De to båtene deler ruten likt i mellom seg og "Hvaler" tar den østre og den ytre ruten. Etter hvert kommer det flere anløpssteder inn i ruten og fra september 1908 anløpes også Herføl av "Hvaler" en gang i uken.

Sommeren 1919 stiger bunkerskostnadene kraftig og på grunn av underskudd i driftsregnskapene blir "Hvaler" lagt i opplag den 9. oktober 1920. Båten blir liggende i opplag fram til våren 1922, kun avbrutt av et kortere oppdrag i Christiania på vinteren 1920. Under opplagsperioden blir aktermasten fjernet da denne ikke har tålt opplaget.

På våren 1922 begynner "Hvaler" å gå igjen, nå under sitt velkjente rederiflagg, hvit stjerne på blå bunn. Driften går bedre igjen og i november 1922 går "Hvaler" til Glommens Mek. Verksted for en større overhaling.

Våren 1923, under sitt årlige verkstedsopphold får "Hvaler" nytt fast tak over akterdekket. Prammen flyttes og det frigjøres større plass til passasjerer på broen. Samtidig fjernes den solide slepekroken på akterdekket.

I 1925 får "Hvaler" nytt større styrhus med dører i teak. Kaptein Hans R. Schrader avtaler med Lars Søland & Sønn slik at styrhuset kunne bygges uten avbrekk i ruten. Neste større ombygging av "Hvaler" skjer på våren 1929. Det ble besluttet å bygge om baugen under vannlinjen slik at båten kunne gå bedre i isen. Jobben ble utført at Glommens Mek. Verksted som hadde det laveste anbudet.

I 1935 planlegges det større reparasjoner og styret gis fullmakter til å bestille ny kjele og nødvendige tilleggsreparasjoner. I februar 1935 brekker "Hvaler" rorstammen i isen og samtidig gjøres det store skader på akterstemnen. Dette er skader som må utbedres så snart som mulig, og ";Hvaler"; går til Fredriksstad mek. Verksted for slippsetting. Da båten kommer på land viser det seg nødvendig også å skifte plater under maskinen, samt å gjøre andre små- arbeider på skroget. På høsten 1935 får endelig "Hvaler" ny kjele. Det blir samtidig laget nytt fordekk. Båten er i drift igjen 22. oktober. Året etter, i 1936 fikk "Hvaler" sin velkjente bordkledning av teak rundt broen.

"Hvaler" utenfor Ed brygge. År ukjent

Den 15. april 1940 går turen på nytt til Fredriksstad mek. Verksted for å skifte plater i skroget og å foreta nødvendig vedlikehold. Det blir samtidig bestemt at "Hvaler" skal legges i opplag på grunn av økte kullpriser.

Under reparasjonene blir propell og aksling tatt ut, og styret vedtar å ikke sette dette tilbake på plass fordi båten skal legges opp.

Den egentlige årsaken er vel å hindre tyskerene i å ta beslag i fartøyet. "Hvaler" slepes til Kirkeøy og legges i opplag innerst i bukten i Ed.

I januar 1941 setter den første kalde krigsvinteren inn og de båtene som ennå går i rute må gi opp å forsere isen.

"Hvaler" slepes til Sarpsborg Mek. Verksted hvor propell og aksling blir satt på plass og båten settes straks inn i sin gamle rute.

I februar må selv "Hvaler" gi opp og må ligge stille noen dager. Etter noen dager løsner det opp noe og "Hvaler" settes i rute mellom Fredrikstad og iskanten i Løperen.

"Hvaler" utenfor Skjærhalden en gang i 40-årene.

Så kom freden og i anledning av kongefamiliens tilbakekomst den 7. juni 1945 ble "Hvaler" leiet av Spjærøy Sanitetsforening for tur inn Oslofjorden.

Båten var stappet full av folk som gjerne ville se kongefamilien vende tilbake. I det kronprinsen border ved fallrepet henger "Hvaler" seg fast i krysseren "Norfolks" dragsug og det fatale er nær ved å skje. "Hvaler" kommer seg imidlertid løs da krysseren senker farten.

Våren 1946 bestemmer styret seg for å forære "Hvaler" ny motor og bytte ut innredningen slik at den kommer mer i takt med tiden.

Motoren er en 6 sylindret diesel rekkemotor på 300 HK av typen Atlas Polar, bygget i Trollhättan i Sverige Den var egentlig tiltenkt en ny fjordbuss som var under planlegging, og står lagret hos Glommens Mek. Verksted.

Arbeidet settes i gang i september 1947. Kjele og dampmaskin tas ut og den nye dieselmotoren monteres der hvor dampmaskinen stod. Det frigitte kjelerommet blir sammen med lasterommet til en romslig forsalong. Den gamle forsalongen blir dermed frigjort til innredning av nye lugarer for mannskapet. Byssa og skipperlugaren flyttes også ned forut, slik at dekkshuset midtskips blir helt frigitt til passasjerer.

"Hvaler" ved brygga på Skipstadsand antagelig i 1957.

Hele vinteren går med til ombyggingen og båten er kommer ikke i rute før 18. februar 1948.

I 1953 får Hvalerøyene rutebiltrafikk og Hvalers rutetider tilpasses slik at båten korresponderer med bussen i Korshavn.

Den 1. april 1958 går det hull i kjølevannsrøret like ved bunnventilen. Båten tar inn vann og er i ferd med å synke.

Da mannskapet kommer om morgenen ligger akterdekket i vannskorpen og båten henger etter fortøyningene.

Det rekvireres hjelp hos brannvesenet for å få lenset båten, men henvendelsen avvises som en 1. april spøk.

Maskinisten må dykke ned i isvannet og får stengt bunnventilen. Etter hvert skjønner brannvesenet at det er alvor og båten lenses. "Hvaler " kommer raskt i drift etter uhellet.

Etter sommersesongen 1959 legges Strømstadruten ned.

"Hvaler" på Skjærhalden 1961.

I februar 1968 får "Hvaler" radar. Den 3. mars får båten tett tåke på vei fra Skjærhalden til byen og radaren tas i bruk første gang.

På våren går "Hvaler" til Glommens Mek. Verksted for reparasjon og vårpuss.

Deler av propellaksel og hylselager må skiftes og båten får også ny oljekjøler. "Hvaler" er tilbake i rute 26. mai. Fastlandsveien åpner i 1971 og grunnlaget for drift av "Hvaler" blir dårligere.

I 1974 vurderes det om båten skal legges i opplag når rutekonsesjonen utløper i september 1975. "Hvaler" legges i vinteropplag 1. oktober 1975.

Den 30. september 1976 går "Hvaler" sin siste rutedag  på Fredrikstad.

Allerede dagen derpå legges båten i vinteropplag ved Dampskipsbryggen i Fredrikstad. Den 29. desember bryter "Hvaler" opplaget og settes inn på ruten mellom Skjærhalden, Sandlandet og Halden.

"Hvaler" i isen. År ukjent.

På høsten 1978 diskuteres Hvalers videre skjebne. Det ble klart at Østfold Maritime skole ønsket å overta båten. Meningen var at båten skulle repareres som et ledd i den daglige undervisningen.

"Hvaler" skulle settes i stand slik at den etter en tid kunne klassifiseres som passasjerfartøy igjen og eventuelt stilles til disposisjon for Hvalerselskapet ved behov.

Vinteren 1978- 79 er det nok en gang mye is i fjorden og den 8. februar må den nedslitte båten gi opp. "Hvaler" legges i opplag i Skjærhalden inntil videre. Gamle "Hvaler" har gått sin siste rutedag i Hvalerselskapets eie.

I april selges den til Østfold Maritime skole og båten seiler til Fredriksstad mek. Verksted for overhaling i april 1979. Dette er siste gang "Hvaler" går for egen maskin.

Båten ble etter kort tid tatt på land, og 2 plater i skroget ble byttet ut. Båten ble deretter slept til Jernbanebrygga rett nord for Fredrikstadbrua og lagt i opplag der.

Rundt juletider 1986 ble det på nytt tatt initiativ for å redde "Hvaler" og i februar 1987 slepes "Hvaler" tilbake til Fredrikstad mek. Verksted av en annen veteran, slepebåten "Fix". Båten tas på land, men lite skjer.

Det blir gjort nye forsøk på å skaffe midler for å sette båten i stand, men det viser seg vanskelig. "Hvaler" blir værende på Fredrikstad mek. verksted, og etter hvert overtas båten av en enslig fartøyverner og entusiast. Han kommer til at båten er i så dårlig forfatning både innvendig og i skroget, at det eneste som nytter er å bygge opp båten helt fra bunnen av. "Hvaler" blir tømt for inventar og skroget sandblåses. Det blir gjort en del skrogarbeider, men det viser seg at én manns entusiasme ikke er nok til å få båten på vannet.

Høsten 1993 selges "Hvaler" videre til Stiftelsen D/S Hvaler. Nå er det stiftelsen som får den viktige oppgaven med å bevare den gamle rutebåten, og sørge for at den igjen for vann under kjølen.

 

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->