Skade på roret under testtur til Halden

Det ble gjennomført testtur med MS HVALER  LEDP fra Isegran / Fredrikstad til Halden havn 3. april 2024.  Avgang kl. 11:00 – planlagt ankomst Halden 13:30. Turen var godkjent av Sjøfartsdirektoratet som hadde gitt fartstillatelse.  

Testturen var den tredje i en rekke på fire der vi forbereder båt og mannskap på sertifisering av M/S HVALER for passasjertrafikk. De to foregående turene ble gjennomført høsten -23, og forløp uproblematisk.  Vi ønsket denne gangen å kjøre lengre strekninger for å få vedvarende god temperatur i fremdriftsmaskineriet.  Antall personer om bord var 5 sertifiserte sikkerhetsmannskaper, og i tillegg 15 personer relatert til oppgaver med testing underveis. 

Før ankomst Halden havn kl.13:45 ble det gjennomført testing av reversering. Uten forvarsel «låste» pitch (manøverspak) seg i «akterover». Ved forsøk på å endre til «forover», var det ikke mulig å endre dette. Vi var på dette tidspunktet  ved Brattøya ca. 500 m. fra ankomstbrygga i Halden. Det var svak bris fra nord øst. Det var også en del strøm mot fartsretning. Til sammen førte dette til at båten beveget seg med noe fart mot en grunne ved holmen som nettopp var passert. Vi traff grunna etter få minutter med kollisjonspunkt akter, og slik at roret møtte fjellet og vi fikk full stans. 

Etter kort tid ga vi full stans i hovedmotor, og båten drev da et lite stykke langs nevnte grunne, og ble stående  i ro mot denne. 

Vi observerte raskt brudd i øvre ror-feste, og at roret «hang» på flyndra. Vi fikk likevel surret roret til skutesiden like før det mistet feste i underkant mot flyndra, slik at dette ikke sank mot sjøbunnen. Vi inspiserte skutebunnen innvendig og fant ingen vann-inntrenging. 

Derette kalte vi opp Halden havnevesen som kom oss til snarlig unnsetning, og fikk sleper om bord. Vi fikk da slep til brygge. Ror ble heist på land. Dette viste skade som var forenlig med kraftig sammenstøt med berggrunnen. Vi kalte så opp slepebåten RAILO som etter avtale lå stand by i Fredrikstad. Han var da på plass kl. 16:30. Han tok roret vårt om bord i slepebåten og gjennomførte slep av MS Hvaler til Isegran Fredrikstad. Dette forløp uproblematisk. 

Rapport om uhellet er sendt Sjøfartsdirektoratet og vårt forsikringsselskap. 

Skaden på roret vil nå bli vurdert ved Engelsviken slipp, og vi håper reparasjonen kan utføres her så snart som mulig. Men det er trangt om plassen på slipp i hele Oslofjorden, og i vårt område er det kun Engelsviken som kan slippsette båter av Hvalers størrelse utenom Isegran Fartøyvern. Slippen på Isegran er ikke ledig før om ett år, og på Engelsviken er det ikke lett å få tilgang mellom alle andre som allerede har bestilt plass, selv om vi møter stor velvilje hos ledelsen ved slippen. 

Vi håper på en snarlig avklaring. 

 

 

 

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->