Innkalling til årsmøte i Stiftelsen D/S Hvalers venner

Vi minner om i årsmøtet i Stiftelsen D/S Hvalers Venner onsdag 20. mars 2024 kl. 18:00.  Sted er Sjømannsforeningens lokaler i Fredrikstad (Tidligere katolske kirke), Ridehusgata 20. Innkallingen ble kunngjort i desemberutgaven 2023 av vårt informasjonsblad.

Agenda:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning innkalling
 4. Årsberetning 2023
 5. Regnskap- og revisjonsberetning 2023
 6. Innkomne forslag
 7. Valgkomiteens innstilling
 8. Valg av styrerepresentanter, revisor og valgkomitè

Forslag og saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 6. mars 2024.

Forslag nr 1:
Styret vil på årsmøtet endre §2 i vedtektene til:

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Disse velges på årsmøtet. I tillegg tiltrer Stiftelsens leder styret. De valgte styremedlemmene velges for 2 år av gangen.

Styresaker avgjøres ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Nåværende vedtekter ligger her på vår hjemmeside under «Om oss – vedtekter».

Etter årsmøtet:

 1. Orientering om drift av MS Hvaler v. Knut Alnæs.
 2. Foredrag: «Ved Glommas bredd» Jan Henrik Lund og Frithjof Kylstad sin bok om Glommen mek. Verksted.
 3. Vi presenterer vår nye sang «Hvaler på Hvaler».

Det blir enkel servering, salg av t-skjorter, caps, bilder med mer. Utlodning av effekter med tilknytning til M/S ”Hvaler”.

Velkommen!

Med vennlig hilsen 

Per-Arild Andersen
Styremedlem D/S Hvalers venner

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->