Hyggelig melding fra Østre Hvaler sjømannsforening

Vi har fått melding om at Østre Hvaler sjømannsforening igjen vil sponse Stiftelsen DS Hvaler med kr. 10.000! Denne gangen ønsker de å støtte finansieringen av den nye livbåten som er under bygging ved plusskolens båtbyggerlinje.

Mange medlemmer av Hvalers venner har også bidratt med ekstra innbetaling i vinter. JOTUN A/S sponser all maling og dermed er livbåten nå i sin helhet finansiert! Denne livbåten blir nå en tro kopi av den originale livbåten som er gått tapt.  Arbeidet blir utført i lokalene til Plusskolen på Bjørneby. Innen sommeren vil vi igjen ha to komplette livbåter til «Hvaler»!

Det er den ene gjenværende originale livbåten (avbildet under) som brukes som mal ved Plusskolen. Den har vært oppbevart sammen med «Hvaler» mens arbeidene med restaurering pågikk i hallen på tidligere Seut mek. Verksted. Den var også preget av «tidens tann», og sist vinter ble den tatt hånd om av Thor Ivar Olsen som fikk den fraktet ut til seg på Spjær. Han fornyet blant annet dollbordet rundt hele båten og en av toftene. En del andre arbeider var også nødvendig.

Men hvilken farge skulle vi bruke på båten? Det var liten tvil om at den hadde vært hvit utvendig. Men innvendig fant Thor Ivar rester av grønt på treverket. Ikke mye igjen, men nok til at vi kunne se tydelig flere steder at denne fargen hadde vært benyttet. I samarbeid med Riksantikvaren bestemte vi oss så for å ta i bruk «bygdegrønn».

«Hvaler» hadde to livbåter. De skal stå på livbåtdekket som befinner seg over akterdekket. De henger i to livbåtdaviter på hver side, og er trukket med presenning.

Livbåtdekket ble bygget i 1923, noe som ga mer plass på brodekket der livbåtene hadde ligget frem til da.  Vi håper å kunne starte bygging av livbåtdekket senere i år, noe som blir vår neste finansielle utfordring i denne sammenheng!

Støtt stiftelsens arbeid

Det er flere måter man kan støtte det viktige restaureringssarbeidet av MS "Hvaler" på. Et medlemskap i D/S Hvalers Venner koster kun kr. 350,- pr. år og da får du også tilsendt vårt nyhetsblad 2 ganger pr. år.

Du kan også gi din grasrotandel som støtte til restaureringen eller kjøpe noen av våre fine produkter med "Hvaler" som motiv.

Les mer ->

Våre støttespillere

MS Hvaler er av nasjonal betydning og bredden blant våre støttespillere viser at båten vår er viktig for veldig mange. Våre sponsorer hører hjemme over hele Østlandet, og flere har støttet oss gjennom mange år. MS Hvaler er den eneste passasjerbåten på sjø bygget på 1800-tallet som fortsatt finnes på Østlandet.

Les mer om hvem som er våre sponsorer, og hvordan de bidrar til våre arbeider.

Les mer ->

 

Historien om D/S Hvaler

Historien om D/S Hvaler startet 1892 med nytt dampskipselskap og bestilling av ny dampbåt.

Vi har samlet noen unike bilder og fått skrevet ned den innholdsrike historien til båten som igjen er sjøsatt i Fredrikstad.

I november 2013 kom den på vannet etter omfattende restaurering, og håpet er at den snart skal være operativ igjen.

Les mer ->